Ayat Pertama Surat Al Ikhlas

Apa arti surat Al Ikhlas yang pertama?

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Artinya: Allah tempat meminta segala sesuatu. Artinya: (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. via

Leave a Reply

Your email address will not be published.