Bolehkah Memegang Buku Yasin Saat Haid

Apakah wanita haid boleh membaca buku Yasin dan tahlil?

Para fuqaha' (ahli fiqih) sepakat atas bolehnya wanita yang sedang haid atau nifas untuk melafalkan tasbih, tahlil, dan semua lafal dzikir yang bukan berasal dari Alquran. via

Apakah sedang haid boleh tahlil?

Adapun jika hanya berdoa, membaca zikir dan tahlil, maka boleh dilakukan bagi perempuan haid saat ziarah kubur. via

Apakah doa orang yang sedang haid dikabulkan?

Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja karena tidak masuk dalam larangan saat haid. Saat haid wanita masih bisa mengamalkan doa harian seperti Al-Matsurat. Al-Matsurat merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan Rasulullah. via

Leave a Reply

Your email address will not be published.