Golongan Yang Tidak Termasuk Berhak Menerima Zakat Yaitu

Ada tujuh golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu: Orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Zakat diharamkan atas Bani Hasyim, yaitu Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kerabatnya. Mereka adalah keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja’far, keluarga Aqil, keluarga al-Harits bin Abdil Muththalib. via

Siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat?

Golongan orang yang tidak berhak menerima zakat

Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam dan kerabatnya. Mereka adalah keluarga Ali Rhadiyallahu'anhu, keluarga Ja'far Rhadiyallahu'anhu, Keluarga Uqail, keluarga Al-Abbas Rhadiyallahu'anhu, dan keluarga Al-Harits. via

Siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat?

 • 1. Fakir. Adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit.
 • Miskin. Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin.
 • 3. Amil.
 • Mu'allaf.
 • Riqab / Memerdekakan Budak.
 • 6. Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)
 • 7. Fi Sabilillah.
 • Ibnu Sabil.
 • via

  Siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat brainly?

  Jadi orang yang tidak berhak menerima zakat contohnya.

 • Kafir.
 • Murtad.
 • Orang islam yang memiliki harta berlebih/kaya.
 • Ahli waris muzakki zakat.
 • Ahlul bait rasulullah.
 • via

  Apakah orang gila berhak mendapat zakat atau tidak?

  [Salah satu syarat wajib zakat mal (harta) adalah Baligh dan berakal, maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat. via

  Siapakah orang-orang yang wajib menerima zakat?

  8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah

 • Fakir. Pertama, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir.
 • Miskin. Selain fakir, golongan miskin juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah.
 • 3. Amil.
 • Mualaf.
 • Riqab.
 • 6. Gharimin.
 • 7. Fi Sabilillah.
 • Ibnu Sabil.
 • via

  Apakah keluarga berhak menerima zakat?

  Artinya: “Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib untuk menafkahinya dari golongan kerabat dan para istri atas dasar bagian orang-orang fakir. Sebab bagian tersebut hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan, dan tidak ada kebutuhan bagi para kerabat yang telah wajib dinafkahi." via

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.