Hukum Memegang Alquran Saat Haid

Apakah lagi haid boleh pegang Alquran?

Dalam agama Islam, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan melaksanakan salat dan ibadah puasa. Tidak hanya itu, mereka juga dilarang memegang atau menyentuh kitab suci Al Qur'an. via

Kenapa wanita haid tidak boleh pegang Alquran?

Menurut para ulama, seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan alasan haid merupakan hadast besar. Sementara itu, Al-Quran merupakan kitab suci yang mana siapa saja yang menyentuh dan membacanya harus dalam keadaan suci. via

Leave a Reply

Your email address will not be published.