Ibu Nabi Musa As Bernama

Nabi Musa AS merupakan salah satu utusan Allah SWT yang hidup di Mesir. Ayah Nabi Musa bernama Imran bin Qaits, dan ibunya bernama Yukabad. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman dan kezaliman penguasa Mesir, Raja Firaun. via

Siapa nama ibu Nabi Musa alaihissalam?

Sebenarnya, nama ibu Nabi Musa masih diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan Mihyanah binti Yashar bin Lawi, Yukhabidz binti Lawi bin Ya'qub, Yuhanidz, Yarikha, ada pula yang mengatakan Yarikhat. via

Siapakah ibu Nabi Musa AS brainly?

Saat itu Ayarikha, wanita Bani Israil yang merupakan Ibu Nabi Musa AS tengah hamil tua. Ia melahirkan bayi laki-laki. via

Siapakah nama kakak kandung Nabi Musa yang membantunya berdakwah?

Ia memiliki kakak yang lebih fasih daripadanya, Nabi Harun AS. Maka dari itu, Nabi Musa AS berdoa kepada Allah untuk menjadikan Harun AS sebagai temannya dalam berdakwah. Artinya: "Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku. via

Leave a Reply

Your email address will not be published.