Perilaku Yang Sesuai Dengan Sila Kesatu

Apa saja contoh perilaku sesuai sila pertama Pancasila?

Berikut adalah perilaku yang mencerminkan nilai Sila Pertama Pancasila di sekolah dan masyarakat: Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Memeluk agama seseuai dengan kepercayaan masing-masing. Melakukan kewajiban dan ibadah sesuai dengan aturan agama yang dianut. via

Apa makna sila pertama dan contoh dalam kehidupan sehari hari?

Sila pertama Pancasila memiliki makna bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat beragam kepercayaan dan agama dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu, sila pertama Pancasila juga dimaknai sebagai sikap enggak memaksakan kepercayaan dan agama terhadap Tuhan kepada orang lain. via

Apa saja perilaku yang sesuai dengan sila kedua?

Pengamalan Sila ke-2 Apa Saja?

 • Menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa memandang sara.
 • Menggalang dana bakti sosial.
 • Menjadi relawan membantu korban bencana alam.
 • Mengasuh atau menjaga adik.
 • Membantu ibu memasak di dapur.
 • Hormat kepada Bapak/Ibu guru.
 • Saling menyayangi antarteman.
 • Saling tolong antarteman.
 • via

  Apa salah satu sikap yang sesuai dengan sila pertama disekolah?

  Berikut merupakan contoh pengamalan sila pertama pancasila di sekolah adalah sebagai berikut : Menghormati teman yang berbeda agama. Selalu rukun walaupun dengan teman yang berbeda agama. Bersikap adil dalam membagi sesuatu kepada teman. via

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.